Висококачествен професионален пистолет

Пистолет за уплътнители

Висококачествен, тежък скелетен пистолет за уплътняване за стандартни патрони. Висока производителност, оборудвана със система "Dripless".

Продукт

Висококачествен професионален пистолет

Какво търсиш?