Битумен покривен уплътнител

Битумен уплътнител за покриви

Roof Repair е висококачествен, пластоеластичен, еднокомпонентен готов за употреба уплътнител за фуги на битумна основа.

Продукт

Битумен покривен уплътнител 300 мл

Какво търсиш?