ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Судал ЕООД прави всичко възможно, за да гарантира вашата поверителност и следователно обработва личните ви данни внимателно. Вие посещавате нашия уебсайт напълно анонимно, а ние събираме аналитични данни, които не могат да бъдат проследени до отделно лице. Събираме вашите лични данни само ако сте ги предоставили доброволно, например за да получавате наши търговски съобщения или за попълване на формуляр на нашия уебсайт. Тази Декларация за поверителност описва целите на обработката на данни от Судал ЕООД на този уебсайт и начина, по който можете да упражнявате правата си по отношение на личните си данни.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Предаваме предоставената от вас информация на трети страни, ако това е необходимо за доставката на поръчани от вас продукти или заявени услуги. Търговските съобщения се изпращат само ако сте се регистрирали за това. Когато предоставяме вашата информация на трети страни, гарантираме със споразумение за обработка, че вашите данни се използват само по предназначение. Също така, вашите данни ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими. Не предоставяме предоставената от вас информация на трети страни, освен ако не се изисква и не е разрешено по закон.

БИСКВИТКИ

Вижте нашата Декларация за бисквитките.

режима на получаване на съгласие Google

Уебсайт Soudal използва „Разширен режим на получаване на съгласие“ на Google за събиране на анонимни данни за използването на уебсайт, в случай че съгласието за статистически бисквитки е било отказано от посетителя. По този начин можем да анализираме как посетителите използват уебсайт Soudal, за да го подобрим допълнително.

Тези данни се събират чрез „сигнали без бисквитки“ и не съдържат информация, позволяваща лично идентифициране (PII). С тези ping-ове все още се създават идентификатори на потребители и идентификатори на сесии, но при всяко последователно събитие се генерира нов идентификатор. В резултат на това две или повече събития не могат да бъдат свързани по никакъв начин.

ОСИГУРЯВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ

Предприемаме подходящи мерки за сигурност, за да ограничим злоупотребата и неупълномощения достъп до вашите лични данни. Така гарантираме, че само необходимите лица имат достъп до данните, че достъпът е защитен и че нашите мерки за сигурност се проверяват редовно. Не съхраняваме данните по-дълго от необходимото, т.е. само докато предоставим услугата, която сте поискали. Съхраняваме по-дълго данни единствено когато сме задължени по закон.

ИЗМЕНЕНИЯ

Можем да променяме тази Декларация за поверителност от време на време, като промените се публикуват на нашия уебсайт. Проверявайте сайта, ако искате да бъдете информирани за текущия текст.

ПРОВЕРКА, КОРЕКЦИЯ И ПРАВО НА ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ

Имате право по всяко време да проверявате, коригирате или изтривате личните данни. Ако имате взаимоотношения с нас, след писмена заявка можете да прегледате личните си данни. Ако предоставеният от нас преглед съдържа неточности, можете да поискате писмено да променим данните или да ги премахнем. Ако не желаете да се свързваме с вас, можете да ни съобщавате за нашите продукти и услуги на следния адрес:

Судал ЕООД
1138 гр.София
бул.“Цариградско шосе“ №425
Складова база “Юнивърсал“ – офис 24-25
България
officebg@soudal.bg

Ако имате въпроси относно тази декларация за поверителност, моля, свържете се с нас.