Техническите данни могат да бъдат отворени или изтеглени при преглед на страницата на продукта. Чрез главното меню „Продукти“ можете да стигнете до желания продукт, като изберете продуктовата група и допълнително филтрирате вляво. Можете също така да използвате "търсене", ако знаете името на продукта.