Over Soudal

SOUDAL GROUP СТРОИ БЪДЕЩЕТО

Soudal Group е най-големият независим европейски производител на уплътнители, лепила и полиуретанови пени за професионални и крайни потребители. Белгийският семеен бизнес от Търнаут, който е основан през 1966 г. от Вик Свертс, оттогава се превърна в международен играч и експерт в химическите строителни специалности.

Групата има 25 производствени клона на 5 континента, търговски офиси в 44 различни страни и над 4000 служители по целия свят. Дългосрочната визия за иновации със значителни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и адаптивността към изискванията на местните пазари доведоха до успеха на Soudal Group.

Soudal innovation

Иновация

Изследването и разработването на нови продукти, технологии и производствени методи е в нашите гени. Екип от висококвалифицирани инженери и техници, непрекъснато работи върху разработването на нови продукти и приложения, адаптирани към специфичните изисквания на клиентите в различни страни. Това доведе до производството на редица иновативни продукти, които затвърдиха пазарната позиция на Soudal. Ето защо иновациите са двигател за органичен растеж в Soudal Group.

ФАКТИ И ЦИФРИ

Консолидиран оборот от 1.100 млрд. евро през 2021 г.; 350 милиона единици уплътнители и полиуретанова пяна, произведени в 25 производствени клона; над 4000 служители по целия свят; почти 46,4 милиона евро инвестиции през 2021 г.: това са впечатляващите факти и цифри на Soudal Group.

Soudal Sustainably

НАШАТА ДЕЙНОСТ

Soudal Group произвежда продукти за свои собствени марки и частни марки, обхващащи 7 групи: силикони и други уплътнители, полиуретанови пени, лепила, хибридни полимери, технически аерозоли и химически строителни продукти. Със собствените си марки Soudal Group се фокусира върху 3 пазарни сегмента: строителството, индустрията и търговията на дребно.

УСТОЙЧИВОСТ

Soudal Group е водеща в разработването на продукти за устойчиво строителство, които са безопасни за хората и околната среда. В резултат на най-модерната производствена технология, потреблението на енергия, вода и остатъчни отпадъци е ограничено. Очевидно е, че благосъстоянието на служителите е друг приоритет.

Soudal Quick-Step

Спонсориране

От 2023 г. нататък екипът на Soudal-Quick Step представлява Soudal на всички големи международни състезания по колоездене и осигурява публичност в 190 държави, където колоезденето попада в медиите (особено Tour de France). Инвестицията Soudal Quick-Step повишава разпознаваемостта на нашата марка и имиджа на компанията. Основните ценности на Soudal – упорит труд, постоянство и да бъдеш по-добър от конкурентите си – могат да бъдат открити и в колоезденето.Това влияе положително на имиджа на марката Soudal.

Освен Soudal Quick-Step, Soudal също спонсорира KVC Westerlo (футбол), Soudal Classics (циклокрос) и Soudal Open (голф - Belgian Open)..

Подробна информация за Soudal Group: