Химически анкер

Soudafix VE400-SF е химически анкер на основата на винилестерна смола. Идеален за анкериране на резбови пръти и анкери в напукан и ненапукан бетон (ETA одобрение опция 1). За тежки товари и зидария (18 вида тухли). Анкериране на монтирана арматура. Клас на пожароустойчивост R120.

Продукт

Soudafix VE400-SF 280 мл

Какво търсиш?