През 2022 г. оборотът на Soudal се е увеличил със 17,5%, от 1,1 на 1,3 милиарда евро. Нашата EBITDA възлиза на 92 милиона евро и ние инвестирахме 90 милиона евро в нашите различни обекти по целия свят.

Можете да прочетете най-важните световни развития, събития и цифри за 2022 г. в онлайн годишния доклад. Той също така обръща голямо внимание на многобройните ни ESG усилия (околна среда, социални въпроси, управление), с които искаме да допринесем за един устойчив свят по все по-активен начин.

Изтеглете годишния отчет на Soudal за 2022 г.